STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮVODNÍHO OBJEKTU RD V TŘINCI NA GYNEKOLOGICKOU AMBULANCI

od rorys

Místo: Třinec
Investor: MUDr. Ciencala
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 03/2005 – 06/2005
Rozsah dodávaných prací:
Stavební úpravy původního objektu RD na gynekologickou ambulanci, zpevněné plochy. Od návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.