STAVEBNÍ ÚPRAVY RD V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH

od rorys

Místo: Horní Tošanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 02/2020 – 08/2020
Rozsah dodávaných prací:
Nástavba rodinného domu zahrnující bourací práce, základy, svislé konstrukce, podlahy a podlahové konstrukce, střecha.