STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ČSOB A.S. ČESKÝ TĚŠÍN

od admin

Místo: Český Těšín
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 06/2021 – 05/2022
Rozsah dodávaných prací:

Nátěr fasády, oprava kruhové nástavby na střeše.