STAVEBNÍ ÚPRAVY V DŘEVOMODELÁRNĚ TŽ

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Slévárny Třinec, a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2005 – 10/2005
Rozsah dodávaných prací:
Provedení stavebních úprav ve stavebních objektech – kanceláře, dílna CNC stroje a kompresorovna a provedení dělících stěn.