STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ STŘÍTĚŽ

od rorys

Místo: Střítěž
Investor: Obec Střítěž
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 05/2018 – 03/2019
Rozsah dodávaných prací:
Rekonstrukce sociálních zařízení, přestavba půdních prostor, realizace nové střechy.