ÚPRAVA PROSTOR V INKUBÁTORU NA PROSTORY POŠTY V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 09/2012
Rozsah dodávaných prací:
Úprava prostor v inkubátoru na prostory pošty.