VÝMĚNA OPLÁŠTĚNÍ HALA VRÁTNICE ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 02/2016 – 05/2016
Rozsah dodávaných prací:
Výměna opláštění haly vrátnice STAR ALLIANCE LAUNDRY CE, výměna opláštění haly z pur panelů tl. 60mm za sendvičové panely s výplní z minerální vaty tl. 100 mm. Důvod: zlepšení požárních a tepelných vlastností pláště.