VÝMĚNA OPLÁŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ HALY ALLIANCE LAUNDRY CE

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 10/2015 – 11/2015
Rozsah dodávaných prací:
Výměna opláštění montážní haly STAR ALLIANCE LAUNDRY CE, výměna opláštění haly z pur panelů tl. 60mm za sendvičové panely s výplní z minerální vaty tl. 100 mm. Důvod: zlepšení požárních a tepelných vlastností pláště.