VZT V HALE Č. 1,2 V ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 06/2019 – 09/2019
Rozsah dodávaných prací:
Dodávka, montáž a zprovoznění vzduchotechniky pro větrání haly č. 1 a2.