ZÁKLAD POD LIS APT V HALE PRIMUS CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: PRIMUS CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 09/2014 – 11/2014
Rozsah dodávaných prací:
Základ pod lis APT v hale PRIMUS CE Příbor včetně výkopových, bouracích a základových prací (piloty včetně betonového základu). Dodání včetně realizační projektové dokumentace – návrh založení na pilotách a základu pod lis.