ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A PODLAHY VE VÝROBNĚ SUŠENÉHO MLÉKA PRO CORINOS HOUSE V HNOJNÍKU

od rorys

Místo: Hnojník
Investor: CORINOS HOUSE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 01/2018 – 07/2018
Rozsah dodávaných prací:
Stavba výrobny sušeného mléka zahrnující zemní práce, základové a podlahové práce, soklové zdivo.