ZÁZEMÍ PRO VENKOVNÍ AKCE VE STŘÍTĚŽI

od admin

Místo: Střítěž
Investor: Obec Střítěž
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 07/2020 – 12/2020
Rozsah dodávaných prací:

Odstranění původního objektů, výstavba nového objektu, zdravotechnika, vnitřní vybavení, zpevněné plochy.