ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KHN KARVINÁ RÁJ

od rorys

Místo: Karviná Ráj na poz. parc.č 499/100, 499/99 a 499/98
Investor: Karvinská hornická nemocnice a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 02/2013 – 09/2013
Rozsah dodávaných prací:
Stavební úpravy objektu na poz. parc.č 499/100, 499/99 a 499/98 v Karviné. Stavební úpravy objektu na zdravotní středisko (ambulance, rehabilitace a gastroenterologie). Od ideového návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.