ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZA OBECNÍM ÚŘADEM VE VĚLOPOLÍ

od rorys

Místo: Vělopolí
Investor: Obec Vělopolí
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 07/2019 – 08/2019
Rozsah dodávaných prací:
Kompletní realizace zpevněných ploch vedle budovy OÚ Vělopolí.