ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V AREÁLU SPETRA CZ V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: SPETRA CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2005 – 05/2009
Rozsah dodávaných prací:
Zpevněné plochy ze zámkové dlažby v areálu SPETRA CZ v Třanovicích.