ZPEVNĚNÍ PLOCHY PŘED BUDOVOU SKLADU MODELŮ V KONSKÉ – TŽ

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Slévárny Třinec, a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 04/2007 – 05/2007
Rozsah dodávaných prací:
Zpevnění plochy před budovou skladu modelů v Konské.