RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ A DEMOLICE

RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ:

FIRMA STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o. JE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OPRÁVNĚNA PŘIJÍMAT OSTATNÍ ODPADY V SOULADU S VYHL. MŽP č.294/2005 Sb. V PLATMÉM ZNĚNÍ, RECYKLOVAT JE A POUŽÍT ZPĚTNĚ PRO STAVEBNÍ ÚČELY.

Železobeton

Prostý beton

Cihly

Zemina a kamení*

*Bez obsahu nebezpečných látek.

Asfalty bez dehtu

Stavební odpad můžeme příjmout ve středisku v Třanovicích nebo vám zajistit pouze její recyklaci pro opětovné použití.

V případě potřeby jsme schopni přistavit mobilní kontejner 4t, 12t nebo 20t a po naplnění stavebním odpadem kontejner odvést a stavební odpad příjmout vč.převážení na digitální váze ve středisku v Třanovicích.

Recyklaci drcením zajišťujeme vlastní drtičkou RESTA CK6 a třízení vlastní třídičkou KEESTRACK Combo-K3 v rámci střediska v Třanovicích.

!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Dle vyhlášky č.294/2005 Sb. v platném znění o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu jsou povinny všechny fyzické i právnické osoby při předání odpadu k recyklaci v naší provozovně v Třanovicích, doložit vyplněný formulář Základní popis odpadu, který je ke stažení na odkazu níže nebo v sekci – Dokumenty ke stažení.

Bez tohoto formuláře nebude možno Váš odpad k recyklaci přijmout!

DEMOLICE:

Provádíme kompletní demolice betonových, železobetonových a zděných staveb včetně veškerých zemních prací.

Veškeré demoliční práce a ostatní činnosti realizujeme pomocí vlastních zaměstnanců a vlastního strojového parku - viz. Strojní a technické vybavení.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

ZPO a ZZPO